برنامه زمین، قسمت دوم: شکست انقلاب سبز
3/07/2021
Copy link to Clipboard

برنامه زمین، قسمت دوم: شکست انقلاب سبز

این قسمت دوم سری برنامه زمین از پادکست دموکراسی درکار است. با توجه به اهمیت تغییر اقلیم و تخریب محیط زیست، موضوعات مربوط به زمین و امکان زیستن در آن، که به شدت تحت تاثیر نظام سرمایه‌داری تخریب شده است را در این سری پادکست‌ها جمع آوری می‌کنیم و عمیق‌ت...

More details
Bullhorn
(519)

Get Started

Download the App