قسمت بیستم، نرم‌افزار آزاد Free Software
4/10/2022
Copy link to Clipboard

قسمت بیستم، نرم‌افزار آزاد Free Software

در این قسمت با دانیال و مصطفی که از پیشگامان و فعالان نرم‌افزار آزاد در ایران هستند درباره ویژگی نرم‌افزار آزاد و اهمیتش در دنیا و جامعه امروز حرف زدیم و از ارتباط و اهمیت آن در مقابله با سرمایه‌داری نظارتی گفتیم. منابع و لینک‌های بحث شده در این قسمت...

More details
Bullhorn
(519)

Get Started

Download the App