قسمت چهاردهم: پرونده نئولیبرالیسم در ایران، بخش اول – آبان ۹۸
2/07/2020
Copy link to Clipboard

قسمت چهاردهم: پرونده نئولیبرالیسم در ایران، بخش اول – آبان ۹۸

در سریال قسمت چهاردهم دموکراسی درکار به پرونده نئولیبرالیسم در ایران می­پردازیم. بخش اول این قسمت به وقایع آبان ۹۸ می­پردازد و تصمیم دولت در افزایش یکباره قیمت .بنزین را به چالش می­کشد و راهکارهای آلترناتیو برای جبران مشکل دولت را بررسی می­کند :منابع...

More details
Bullhorn
(519)

Get Started

Download the App