قسمت هجدهم: عصر کرونا و سرمایه، بخش اول
4/28/2021
Copy link to Clipboard

قسمت هجدهم: عصر کرونا و سرمایه، بخش اول

در بخش اول قسمت هجدهم با کامران و بابک به بررسی فاجعه کویید ۱۹ در دنیا پرداختیم و نقش سرمایه‌داری در بروز بحران،‌ گسترش آن و اقدامات کشورها و دولت‌ها در مقابله با آن را بررسی کردیم و سعی  کردیم وضعیت دنیا در امروز را با دید انتقادی و اقتصاد سیاسی  بر...

More details
Bullhorn
(519)

Get Started

Download the App