جهان در سال 2021
1/30/2022
Copy link to Clipboard

جهان در سال 2021

در این قسمت به صورت مختصر به مهم ترین اتفاقات سال گذشته یعنی 2021 پرداختیم تا خیلی به طور اجمالی با اون ها آشنا بشیم. خبر های پوشش داده شده عبارتند از: -واکسن کرونا -تلسکوپ جیمز وب -مسابقات فضایی میلیاردرها -خورشید مصنوعی (تکنولوژی هم جوشی هسته ای) -...

More details
Bullhorn
(519)

Get Started

Download the App