انتخابات آمریکا چگونه برگزار می شود؟
10/14/2020
Copy link to Clipboard

انتخابات آمریکا چگونه برگزار می شود؟

در این قسمت از پادکست دایجست به توضیح چگونگی فرآیند انتخابات آمریکا پرداخته شده است و در این قسمت به صورت اجمالی با موارد زیر آشنا خواهیم شد. سیستم و ساختار سیاسی آمریکا فرمولای انتخاباتی آمریکا  احزاب اصلی آمریکا  انواع اشکال انتخابات به صورت کلی در...

More details
Bullhorn
(519)

Get Started

Download the App