پرگار
پرگار
پرگار برنامه‌‌ای است که به طور هفتگی از تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی پخش می‌شود و در آن مهمانان برنامه به بعضی از پرسش‌های چالشی و بحث‌برانگیز جامعه امروز پاسخ می‌دهند.
01:00:24.Feb 17, 2024
Download
Add to playlist...
00:58:39.Feb 10, 2024
Download
Add to playlist...
00:57:19.Feb 3, 2024
Download
Add to playlist...
00:54:38.Jun 27, 2024
Download
Add to playlist...
00:59:09.Jun 20, 2024
Download
Add to playlist...
00:58:55.Jun 13, 2024
Download
Add to playlist...
00:59:36.Jun 6, 2024
Download
Add to playlist...
00:49:54.Dec 30, 2023
Download
Add to playlist...
00:54:53.Dec 23, 2023
Download
Add to playlist...
00:52:30.Dec 16, 2023
Download
Add to playlist...
01:00:53.Dec 9, 2023
Download
Add to playlist...
00:57:53.Dec 2, 2023
Download
Add to playlist...
00:55:58.Nov 25, 2023
Download
Add to playlist...
00:58:16.Nov 18, 2023
Download
Add to playlist...
00:59:56.Nov 11, 2023
Download
Add to playlist...
00:57:12.Nov 4, 2023
Download
Add to playlist...
00:54:33.Oct 28, 2023
Download
Add to playlist...
00:55:07.Oct 21, 2023
Download
Add to playlist...
01:00:00.Oct 14, 2023
Download
Add to playlist...
00:54:37.Oct 7, 2023
Download
Add to playlist...
Bullhorn
(519)

Get Started

Download the App